بهناز میرزازاده

درباره من:

اینجانب متولد ۶۷ دارای فوق لیسانس ریاضی از دانشگاه سراسری و ۵ سال سابقه همکاری با مدارس غیرانتفاعی

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

4 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان