محمدباقر زاهدی

درباره من:

سازنده بیش از پانصد برنامه اندرویدی موفق و از سال 90 وارد حوزه برنامه نویسی و بازی سازی برای اندروید شدم و در تیم های مختلفی کسب تجربه کردم. با توجه به رونق عالی بازار اندروید ساخت برنامه یا بازی یک منبع درآمد فوق العاده عالی و میلیونی برای شماست.هدف نهایی اینجانب ارتقای برنامه سازی و بازی سازی اسلامی در بین جوانان است

تعداد خرید

3 مهارت

فروش مهارت

73 کارآموز

انتشار مهارت

13 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان