پارسا الخاص پور

درباره من:

پارسا الخاص پور 1 دانشجوی المپیادی رشته (world skill) شبکه های کامپیوتریسابقه 3 سال کار به عنوان تکنسین شبکه در بیمارستان پارس رشت بیمارستان بین المللی قائم رشت سابقه 3 سال کمک مربی گری در فنی حرفه ای بخش it استان گیلان راه اندازی و طراحی شبکه مجموعه درمانی کاسپین رشت و شرکت گلرنگ و اکتیو

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

9 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان