نگین ایرانمنش

درباره من:

سابقه تدریس مجازی و دارای مدرک جهاد دانشگاهی اموزش اول دبستان و داشنجوی اموزش ابتدایی

تعداد خرید

4 مهارت

فروش مهارت

36 کارآموز

انتشار مهارت

7 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان