مریم راستی

درباره من:

متولد 66 ارشد جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی سوابق کاری: کارمند اداره آب و فاضلاب، معلم مطالعات( متوسطه اول )، نزدیک به ده سال سابقه تدریس خصوصی ریاضی مقطع ابتدایی خاصا پایه پنجم

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان