سید محمد موسوی نژاد

درباره من:

تدریس دروس تخصصی تمام پایه ها... آموزگار پایه های اول و پنم و ششم به مدت چهار سال در آموزش و پرورش.. مدرس کلاس های تواشیح و قرائت فرآن

تعداد خرید

6 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

2 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان