سمیرا نوروزی

درباره من:

کارشناسی نرم افزار کارشناسی روانشناسی تدریس ریاضی و دروس روانشناسی

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

15 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان