زهرا شعبان پور

درباره من:

مدرس فیزیک متوسطه دوم در دبیرستان دینا (پایه دهم ،یازدهم، دوازدهم)، دانش آموزان پایه دوازدهم در آزمون نهایی امسال با وجود تدریس غیر حضوری نمرات مطلوبی کسب کردند، مدرس فیزیک در بخش علوم متوسطه اول مدرسه گلهای خرد، مدرس فیزیک در آموزشگاه های رحمانی ، نسیم پویش، انتخاب درست از سال ۹۴

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان