مرضیه عابدپور

درباره من:

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر دارای دو مقاله چاپ شده در ژورنال های معتبر بین المللی. علاقه مند و توانا در امر آموزش در مقاطع دبیرستان تا دانشگاه در رشته های تخصصی و غیر تخصصی.

تعداد خرید

5 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان