اسماء جمال زئی

درباره من:

کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه بیرجند و سابقه ی 8 سال تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای در شاخه کامپیوتر را دارا می باشم.

تعداد خرید

32 مهارت

فروش مهارت

621 کارآموز

انتشار مهارت

15 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان