مرضیه جعفریان

درباره من:

در حال خوندن کارشناسی مهندسی کامپوتر هستم .تقریبا ترم های آخر.و سابقه تدریس از ابتدای دبستان تا پایه۱۱ هر رشته را دارم.به صورت خصوصی کار کرده ام

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

0 تومان

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان