هما یکروی

درباره من:

تدریس ساخت زیورآلات و جواهرات از صفر تا صد.تکنیک های (ملیله کاری، مینا کاری، و...) تدریس در زمینه ی عکاسی.

تعداد خرید

0 مهارت

فروش مهارت

27 کارآموز

انتشار مهارت

1 مهارت

درآمد مشارکت

0 تومان