فصل اول


فصل اول

bandicam
چگونه باید نر افزار را دانلود کرد
نصب برنامه
از طریق راهنمای سایت اقدام گردد
لینک دانلود رم افزار
https://bamaharat.ir/img/help/soft/bandicam.pdf

برای نمایش بهتر ویدئو ها در موبایل و کامپیوتر، از فرمت MP4 در هنگام ضبط ویدئو استفاده کنید

لیست مطالب دوره :