قالب بندی اعداد در اکسل

قالب بندی اعداد در اکسل


در این پست به معرفی قالب های مختلف اعداد و نحوه ی تنظیم آنها می پردازیم .

اکسل تعدادی فرمت عددی را ارائه می نماید که اکثر آنها به داده های عددی اعمال می گردد . با این حال ، همچنین می توانیم فرمت تاریخ به داده های تاریخ ، فرمت زمان به داده های زمان ، و فرمت متن به داده های متنی را اعمال نماییم .

برای قالب بندی اعداد مراحل زیر را طی کنید :

 1. ابتدا سلول یا سلول های مورد نظر را انتخاب ، سپس گزینه ی Format Cell را از دکمه ی Format از گروه Cells در ریبون Home انتخاب کنید . یا اینکه روی سلول یا سلول های موردنظر کلیک راست کرده و گزینه ی Format Cells را انتخاب کنید .
 2. پنجره ی Format Cells باز می شود .
 3. برای قالب بندی اعداد باید سربرگ Number از پنجره ی Format Cells را انتخاب کنید .

 

این سربرگ دارای بخشی به نام Category می باشد که لیستی از قالب های اعداد را نمایش می دهد .

قالب General :

 • قالب General ، اعداد را بدون هیچ قالب بندی و به صورت رشته ای از رقم های متوالی نمایش می دهد .
 • اگر بین آن ها علامت " / " را قرار دهید قالب تاریخ و اگر علامت " : " را قرار دهید ، عدد را در قالب ساعت نمایش می دهد .
 • این قالب اعداد را به صورت کامل در سلول ها نمایش می دهد . در صورتی که سایز سلول برای اعداد اعشاری کوچک باشد ارقام اعشاری آن را گرد می کند .

قالب Number :

 • قالب Number ، اعداد را به صورت رشته ای از رقم های متوالی نشان می دهد .در این حالت می توانید تنظیمات زیر را روی اعداد اعمال کنید :
 • با استفاده از کادر Decimal Places تعیین کنید تا چند رقم اعشار از اعداد نمایش داده شوند .
 • اگر می خواهید نرم افزار اعداد داخل سلول را از سمت راست ، توسط کاما سه رقم سه رقم جدا کند ، تیک گزینه ی ( , ) Use 1000 Seprator را قرار دهید .
 • با استفاده از کادر Negative Numbers می توانید نحوه ی نمایش اعداد منفی را تعیین کنید .

قالب Currency :

 • قالب Currency ، مقادیر را همراه با سمبل های واحدهای پولی رایج نشان می دهد . در این حالت می توانید تنظیمات زیر را روی مقادیر اعمال کنید :
 • با استفاده از کادر Decimal Places تعیین کنید تا چند رقم اعشار از اعداد نمایش داده شوند .
 • با استفاده از فلش موجود در انتهای کادر Symbol لیستی از واحدهای پولی رایج جهان مشاهده می شود ، واحد پول موردنظر را انتخاب کنید .
 • نحوه ی نمایش مقادیر منفی در قالب تعیین شده توسط Symbol ، را در کادر Negative Numbers مشخص کنید .
 • نکته : این قالب ، به صورت خودکار اعداد را توسط کاما سه تا سه تا ، از سمت راست از هم جدا میکند و هیچ گزینه ای برای انتخاب و لغو این امکان وجود ندارد .

قالب Accounting :

 • قالب Accounting ، مانند قالب Currency است و از قوانین حسابداری استفاده می کند . این قالب دارای ویژگی های زیر است :
 • در این قالب ، علامت پول رایج در منتها علیه سمت چپ سلول و عدد در سمت راست سلول نمایش داده می شود .
 • تنظیماتی برای اعداد منفی ندارد و آن ها را داخل پرانتز نمایش می دهد .
 • اگر در سولی مقدار صفر را وارد کنید ، صفر را حذف کرده به جای آن خط تیره ( - ) قرار می دهد .

قالب Date :

 • قالب Date ، اطلاعات وارد شده در سلول را به تاریخ تبدیل می کند . می توانید تنظیمات زیر را در این قالب انجام دهید :
 • با استفاده از کادر Type قالب تاریخ را انتخاب کنید .
 • با استفاده از کادر ( Location )Local نام کشور موردنظر را انتخاب کنید تا قالب های تاریخ تعریف شده در آن کشور در کادر Type نمایش داده شوند .
 • با استفاده از کادر Calendar Type نوع تقویم را تعیین کنید .

قالب Time :

 • قالب Time ، عدد درون سلول ها را به ساعت تبدیل می کند . می توانید تنظیمات زیر را در این قالب انجام دهید :
 • با استفاده از کادر Type قالب زمان را انتخاب کنید .
 • با استفاده از کادر ( Location )Local نام کشور موردنظر را انتخاب کنید تا قالب های زمان تعریف شده در آن کشور در کادر Type نمایش داده شوند .

قالب Percentage:

 • قالب Percentage ، باعث می شود اعداد داخل سلول ها به صورت درصد نمایش داده شوند ، یعنی علامت % را به سمت راست اعداد اضافه می کند .
 • می توانید با استفاده از کادر Decimal Places تعداد اعشار آن را تعیین کنید . 

قالب Fraction :

 • قالب Fraction ، اعداد اعشاری داخل سلول ها را به کسر تبدیل می کند ، مثلا عدد 0.5 را به 1/2 تبدیل می کند .
 • می توانید با استفاده از کادر Type میزان ساده شدن صورت و مخرج را نسبت به یکدیگر تعیین کنید .

قالب Scientific :

 • قالب Scientific ، اعداد را به صورت نماد علمی نمایش می دهد . مثلا اگر در سلولی مقدار 3000000 قرار داشته باشد ، در ریاضیات می توانید آن را به صورت 106 * 3 بنویسید .
 • این قالب باعث می شود نرم افزار Excel این عدد را به صورت نماد علمی 06+3.00E نمایش می دهد .
 • می توانید با استفاده از کادر Decimal Places تعداد اعشار آن را تعیین کنید . 

قالب Text :

 • قالب Text ، هیچ تغییری در نمایش داده ها ایجاد نمی کند و داده ها را به هماه شکلی که نوشته می شوند ، نمایش می دهد .
 • این قالب هیچ تنظیماتی ندارد .

قالب Special :

 • با استفاده از قالب Special می توانید براساس کشور انتخابی ، اعداد درون سلول را به شکل کدپستی و تلفن کنید . می توانید تنظیمات زیر را در این قالب انجام دهید :
 • با استفاده از کادر Type گزینه ی موردنظر برای نمایش کدپستی یا تلفن را انتخاب کنید .
 • با استفاده از کادر ( Location )Local نام کشور موردنظر را انتخاب کنید تا قالب های تعریف شده در آن کشور در کادر Type نمایش داده شوند .

قالب Custom :

 • در صورت نیاز به یک قالب عددی که در نرم افزار Excel وجود ندارد ، می توانید از قالب Custom استفاده کنید .

1399-12-09
برای ثبت دیدگاه باید ورود کنید.ورود