انتخاب متن در ورد

انتخاب متن در ورد


یکی از اساسی ترین کارها در هنگام کار با برنامه ی word آشنایی با تکنیک های انتخاب متن است .زیرا برای انجام هر نوع اصلاح و ویرایش مانند ، انتخاب فونت ، رنگ ، سایز ، قالب بندی و غیره ابتدا باید متن مورد نظر را انتخاب کرد .

در ادامه با روش های انتخاب متن آشنا می شوید .

انتخاب اطلاعات با استفاده از ماوس :

برای انتخاب هر بخش پیوسته ای از متن مکان نما را به ابتدای آن بخش برده و هم زمان با پایین نگه داشتن دکمه ی چپ ماوس ، آن را روی بخش مورد نظر حرکت داده تا متن مورد نظر رنگی شود .

اگر هدف ، انتخاب بخش های ناپیوسته از متن باشد ، باید پس از انتخاب اولین بخش به روش گفته شده ، کلید Ctrl را پایین نگه داشته و سایر بخش ها را هم به همان روش قبلی انتخاب کرد .

البته غیر از این روش ، شیوه های دیگری نیز برای انتخاب کلمه و پاراگراف با استفاده از ماوس وجود دارد .

  • انتخاب یک کلمه

برای انتخاب یک کلمه ، کافیست روی کلمه ی موردنظر ، دوبار کلیک کنید .

  • انتخاب یک پاراگراف

برای انتخاب یک پاراگراف ، در ابتدا ، داخل یا حاشیه پاراگراف سه بار پیاپی کلیک کنید .

انتخاب اطلاعات با استفاده از صفحه کلید :

به چند طریق می توان با استفاده از صفحه کلید بخش های پیوسته یا ناپیوسته از متن را انتخاب کرد .

  • در روش اول

کافیست در ابتدای متن موردنظر کلیک کرده ، سپس دکمه ی Shift را پایین نگه داشته و با استفاده از کلیدهای جهت دار ( ↑ ، ↓ ، ← و → ) متن موردنظر را انتخاب کرد .

  • در روش دوم

ابتدا کلید F8 را فشار داده ، سپس مانند روش قبل با استفاده از کلید های جهت دار ( ↑ ، ↓ ، ← و → ) متن را انتخاب کرد . برای خروج از این حالت باید کلید Esc فشار داده شود .

در این جا نیز برای انتخاب بخش های ناپیوسته از متن ، مانند روش پیش برای انتخاب با ماوس ، کافیست پس از انتخاب اولین بخش با یکی از روش های بالا ، کلید Ctrl را پایین نگه داشته و سایر بخش ها را هم انتخاب کرد .

  • انتخاب کل متن

برای انتخاب کل متن سند کافیست کلید Ctrl + A را فشار دهید تا کل متن انتخاب شود .

البته برای انتخاب کل متن می توان Select All را از منوی Select واقع در گروه Editing از ریبون Home انتخاب کرد .

انتخاب اطلاعات با استفاده از ماوس و صفحه کلید :

در این قسمت روش های انتخاب یک جمله یا یک خط را با استفاده از ماوس و صفحه کلید بیان می کنیم .

  • انتخاب یک جمله

برای انتخاب یک جمله ، کلید Ctrl را پایین نگه داشته و روی کلمه ای از آن کلیک کنید .

  • انتخاب یک خط

برای انتخاب یک خط ، در ابتدا ( انتهای ) جمله کلیک کرده ، سپس کلید Shift را پایین نگه داشته و در انتهای ( ابتدای ) خط کلیک کنید . با استفاده از این می توان چند خط متوالی را نیز انتخاب کرد .


1399-11-13
برای ثبت دیدگاه باید ورود کنید.ورود