3- مهارت های خود را با برنامه ها و فرصت های ما پیشرفت دهید

3- مهارت های خود را با برنامه ها و فرصت های ما پیشرفت دهید


- Kirsty Hoadley ، از کشور انگلستان ، در رشته ی تجارت تجسمی

3. مهارت های خود را با برنامه ها و فرصت های ما پیشرفت دهید

کریستی می گوید ، درگیر رقابت ملی با چند صد نفر شدم.

من بهترین کار در بین پنج نفر نهایی را ساختم ، اما پنجم شدم.

از داورها پرسیدم چه کاری می توانستم بهتر انجام دهم. و به دلیل پاسخ من به این که می خواهم خودم را بهتر کنم و یک بازنده سخت نباشم ، آنها مرا به یاد آوردند و برای شرکت در EuroSkills با من تماس گرفتند.

من یک مدال طلا [در EuroSkills] در پرتغال و سپس یک مدال طلا در مسابقات جهانی مهارت در لندن کسب کردم.

به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف خود باشید و سعی کنید تا آنها را بهبود ببخشید . 

دست از تلاش برندارید و در مسابقات شرکت کنید تا خود را از لحاظ توانایی محک بزنید  . 

 


1399-08-03
برای ثبت دیدگاه باید ورود کنید.ورود