نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign


151- کدام گزینه برای تغییر ابعاد صفحه سند استفاده می شود ؟
الف - Margins & Columns
ب - Move Page
ج - Edit Page Size
د - Add Page
152- برای ترسیم چهارضلعی کدام ابزار را باید انتخاب نمود .
الف - Rectangle
ب - Ellipse
ج - Polygon
د - Star
153- برای نسخه برداری از شیء انتخابی در حین کشیدن باید کلید ............... را پایین نگه داشت .
الف - Alt
ب - Shift


1399-08-04

نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign


101- با انتخاب این گزینه می توان مقادیر لب بر در چهار قسمت سند تعیین کرد .
الف - Include Slug Area
ب - Marks All Setting The Same
ج - Bleed
د - Use Document Bleed Settings
102- برای نمایش خودکار فایل SWF ساخته شده را این گزینه فعال می کنیم ؟
الف - Flatten Transparency
ب - Generats Html File
ج - View SWF After Exporting
د - Rasterrize pages
103- از گزینه ..............برای تبدیل صفحات به


1399-08-03
 نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign

نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign


51- در هنگام ساختن یک سبک جدید با انتخاب کدام گزینه می توان یک سبک موجود را به عنوان پایه و مبنای سبک جدیدی انتخاب کرد ؟
الف - Base on
ب - Shortcut
ج - New Character Style
د - Paraghraph style
52- برای ساختن کلید میانبر برای استفاده سرعت در اعمال سبک ، از کدام کلید ترکیبی باید استفاده کرد ؟
الف - ALT
ب - SHIFT
ج - CTRL
د - ENTER
53- در ساخت جدول


1399-08-01

نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign


1- اندازه کاغذ با قطع وزیری کدام یک میباشد ؟
الف - 24.5 * 17.5
ب - 22.5 * 15
ج - 35 * 25
د - 30 * 22
2- برای پانچ و سوراخ کردن کاغذهای کلاسور کدام پروتکل از استاندارد ISO را انتخاب می کنیم ؟
الف - ISO 838
ب - ISO 623
ج - ISO 7943-1
د - ISO 7810
3- برای پوشه های مدارک و زونکن ها از کدام پروتکل از استاندارد ISO را انتخاب


1399-07-30
 نمونه سوالات کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign

نمونه سوالات عملی ICDL


یک پوشه با نام " اسم و فامیلی تان " در دسکتاپ ایجاد کنید .

WORD 2013

1- چندین صفحه درج کنید . صفحات را افقی کنید .

2- یک کادر سایه دار به رنگ قرمز و به ضخامت 3pt برای دور صفحات ایجاد کنید .

3- برای نماد پاکت نامه ( مطابق تصویر شماره یک ) کلید میانبر Alt+x تعریف کنید .

4- متن لاتین زیر را با تنظیمات خواسته شده تایپ کنید :

IN THE NAME OF GOD

 • نوع فونت : verdana
 • سایز : 17    
 • ترازبندی

  1399-07-10

نمونه سوالات عملی ICDL


یک پوشه با نام " اسم و فامیلی تان " در دسکتاپ ایجاد کنید .

WORD 2013

1- چندین صفحه درج کنید .

2- حاشیه بالا و پایین کاغذ 2 سانت - حاشیه چپ و راست 1.5 سانت

3- مقدار شیرازه کاغذ را 1.5 سانت در سمت چپ در نظر بگیرید .

4- یک حاشیه هنری دلخواه از گروه Art برای بالا و پایین صفحات با ضخامت 10pt در نظر بگیرید .

5- فرمول را ( مطابق تصویر شماره یک ) تایپ کنید .

6- با قابلیت


1399-07-07
 نمونه سوالات عملی ICDL

نمونه سوالات عملی ICDL


یک پوشه با نام خودتان در دسکتاپ ایجاد نمایید .

WORD 2013

1- چند صفحه درج کنید .

2- ابعاد صفحات را سایز A3 به صورت افقی در نظر بگیرید . حاشیه صفحات را از نوع Moderate در نظر بگیرید .

3- حاشیه ای خط چین به رنگ آبی ، با ضخامت 1/4 2 pt فقط برای صفحه اول در نظر بگیرید .

4- جدول را ( مطابق تصویر شماره یک ) ایجاد کنید .

5- تنظیمی انجام دهید که با فشردن کلیدهای Alt+Ctrl+P نماد پرچم


1399-07-06

نمونه سوالات عملی ICDL


WINDOWS 7

1- یک پوشه با نام خودتان در دسکتاپ ایجاد کنید .

2- جستجو زیر را انجام دهید : ( پنجره را باز بگذارید )

 • فایل های متنی پنج حرفی ، موجود در درایو D که حرف دوم و چهارم آنها P و K باشد .
 • اوایل این هفته ایجاد شده باشد .
 • اندازه آن بیشتر از 128 مگابایت باشد .

INTERNET

3- آدرس سایت بامهارت www.BaMaharat.ir را در پوشه ای به نام web در پوشه سایت های مطلوب اضافه کنید .

4- صفحه وب تان را


1399-07-05
 نمونه سوالات عملی ICDL

نمونه سوالات عملی ICDL


WINDOWS 7

1- یک پوشه با نام "اسم و فامیلی تان" در دسکتاپ ایجاد کنید .

2- برچسب درایو C را به Windows تغییر دهید و محتویات آن را بر حسب نام گروه بندی کنید .

3- 3.5GB از ظرفیت درایو C کامپیوتر را به سطل بازیافت اختصاص دهید .

INTERNET

4- صفحه آغازین مرورگرتان را آدرس سایت بامهارت به آدرس www.BaMaharat.ir تنظیم کنید .

5- سایت www.Omid.ir را بعنوان سایت غیرقابل اعتماد معرفی نمائید .

OUTLOOK 2013

6- یک گروه پستی با نام Football با دو عضو Ali


1399-07-03

نمونه سوالات عملی ICDL


WORD 2013

1- یک پوشه با نام "اسم و فامیلتان" در دسکتاپ ایجاد کنید .

2- چندین صفحه درج کنید .

3- حاشیه بالا و پایین کاغذ 3 سانتی متر - حاشیه چپ و راست 2 سانتی متر- سایز کاغذ را 17*24 تنظیم کنید .

4- به همه صفحات غیر از صفحه اول حاشیه طرح سیب با ضخامت 20PT اعمال کنید .

5- فقط صفحه اول دارای سر صفحه و پا صفحه باشد . 

 • سر صفحه : به نام خدا
 • پا صفحه : موفق و پیروز باشید

6-


1399-07-02
 نمونه سوالات عملی ICDL