تدریس مبحث کاربردهای مشتق
زهرا رفیعی
توضیحات
مهارت :
در این مبحث به یافتن نقاط عطف توابع و مجانب ها پرداخته شده است.
زمان :
00:29 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تدریس دروس ریاضی مقطع متوسطه ۲ و هنرستان و دانشگاه
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

عالی بود