علوم هفتم
مریم کرمی
توضیحات
مهارت :
تدریس علوم هفتم - نمونه کار تدریس
زمان :
00:25 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تدریس علوم متوسطه اول. و زیست شناسی متوسطه دوم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بسیار خوب بود .