الکتریسیته فیزیک یازدهم
مرضیه محموددهنوی
توضیحات
مهارت :
تدریس ابتدایی الکتریسیته فیزیک یازدهم
زمان :
00:28 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
فیزیک
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.