ریاضیات و فیزیک کنکور و تقویتی
احمد بگلری
توضیحات
مهارت :
روش نوین در تدریس فیزیک و ریاضیات کنکور و تقویتی
زمان :
00:16 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
دبیر ریاضی و فیزیک مقطع متوسطه اول و دوم و کنکور
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

عالی ، با انتشار مهارت های رایگان ، افراد بیشتری را با مهارت خود آشنا کنید .