تعمیر کولر 24000
شریف
توضیحات
مهارت :
تعمیر کولر پنچره 24000
زمان :
00:01 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تعمیر کولر پنچره ای و دو تیکه
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

با سپاس لطفاً مهارت های رایگان بیشتری انتشار دهید تا مخاطب با کار شما آشنا شود و شما را دنبال کند .