گرامر زبان انگلیسی
شهلا دهقان
توضیحات
مهارت :
ادامه سرفصل قبل. Non continuous tenses. با ما گرامر زبان انگلیسی را از پایه تا پیشرفته یاد بگیرید.
زمان :
00:40 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
رشته زبان و ادبیات انگلیسی. 23 سال.
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بی نظیر بود...