تدریس زیست دوازدهم
فاطمه داوری
توضیحات
مهارت :
زیست دوازهم فصل چهارم گفتار دو
زمان :
00:29 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
مهندس گیاهپزشکی هستم....تدریس دروس زیست و علوم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.