آموزش گرامر زبان انگلیسی
شهلا دهقان
توضیحات
مهارت :
آموزش گرامر از پایه به پیشرفته. Simple present and Present Continuous
زمان :
00:13 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
رشته زبان و ادبیات انگلیسی. 23 سال.
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بسیار عالی بود خانوم دهقان...