فیزیک - اثر هال
مریم آزاد
توضیحات
مهارت :
اثر هال در فیزیک
زمان :
00:10 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
درحال تدریس در دانشگاه
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.