نرم افزار حسابداری سپیدار
علی قنبری
توضیحات
مهارت :
آموزش دریافت و وصول چک از مشتری از طریق نرم افزار حسابداری سپیدار
زمان :
00:12 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تدریس تخصصی نرم افزارهای حسابداری(هلو،سپیدار)،حقوق دستمزد ،بیمه و...
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خوب بود