ترمودینامیک
مهدی اصفهانی
توضیحات
مهارت :
ترمودینامیک فصل ۵ فیزیک ۱
زمان :
00:12 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
فیزیک
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.