حذف پوشه ها از حافظه گوشی
مهدی
توضیحات
مهارت :
حذف پوشه های پر حجم از حافظه در گوشی های A10.A20A30و......
زمان :
00:01 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
من یک مدررس خیلی عالی هستم عاشق این هستم که ویدیو های زیادی بزارم و مدرس خوبی شوم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.