ریاضیات متوسطه اول
مظاهر غلامی
توضیحات
مهارت :
تدریس ریاضیات متوسطه اول ودوم توسط دبیر رسمی اموزش وپرورش وکارشناس ارشد رشته اموزش ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان :
00:03 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
تدریس ریاضیات متوسطه پایه های هفتم هشتم نهم ومتوسطه دوم دهم یازدهم دوازدهم وریاضیات پایه وعمومی دانشگاهی
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بسیار عالی بود .