تدریس علوم پایه سوم ابتدایی
فاطمه مکوندی
توضیحات
مهارت :
تدریس علوم پایه سوم ابتدایی
زمان :
00:05 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
لیسانس اموزش ابتدایی. چهارسال معلم دبستان غیرانتفاعی هستم. پایه سوم تسلط بیشتری دارم. همچنین مدرس کارگاه های روش تدریس برای دانش جویان و معلمان و علاقمندان به معلمی هستم.
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بسیار خوب