توضیحات
مهارت :
طرح مباحثی در خصوص عشق عشق چیست؟ نشانه های افراد عاشق علائم عشق بیمارگونه ویژگی های عشق سالم
زمان :
00:37 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
کارشناس ارشد مشاوره خانواده مدرس و مشاور حوزه های کودک، نوجوان، ازدواج، خانواده و تحصیلی مشاور دبستان و متوسطه اول مدارس اصفهان سرباز مشاور سابق نزاجا اصفهان مشاور و مدرس انجمن روانشناسان خودتوانمند مشاور کنکور مرکز برگ سبز مدرس کتب روانشناسی موسسه فن پردازان مشاور سابق انجمن خیریه حضرت ابوالفضل
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان