بافت آویز صدف حلزون
آیدا محمدی
توضیحات
مهارت :

این دوره شامل یک فصل با آموزش کامل بافت صدف میباشد.

زمان :
00:00 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
مدرس هنر بافت لباس
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.