تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
فائزه محمدآذری
توضیحات
مهارت :
مقدمه ای ازفصل اول وحل مثال تحلیل یک مناسب دانشجویان مهندسی برق ومهندسی انرژی
زمان :
00:36 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
دانشجوی مهندسی انرژی
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

در آموزش ها از پاورپوینت استفاده کنید تا یادگیری برای مخاطب جذاب تر باشد .