هندسه (ریاضی ششم)
مینا شکراله زاده
توضیحات
مهارت :
فیلم ها از کتاب پایه ششم هست
زمان :
00:32 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی هستم از سال ۸۸در مقطع ابتدایی در مدارس دولتی تدریس می کنم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان