نقاشی کودکان
مهدیه عبادی
توضیحات
مهارت :
نقاشی
زمان :
00:00 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
عاشق نقاشی و کار با کودکان - با سابقه ی پنج سال فعالیت در حوزه آموزش به کودکان
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.