آموزش کشیدن لب
غفاریان
توضیحات
مهارت :
آموزش کشیدن لب
زمان :
00:24 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :

رشته دانشگاهی فرش و نقاش هستم

ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.