ویندوز سرور2012
عارف عارف نیا
توضیحات
مهارت :

دوره MCSA از جمله مهارت های شبکه ، بازار کار این مهارت در تمامی ادارات و سازمان های خصوصی می باشد . شبکه های کامپیوتری از جمله مهارت هایی می باشد که بازار مناسبی در ایران دارد و همچنین در چند سال آینده در کشور های همسایه نیز بسیار مورد تقاضا خواهد داشت . ویندوز سرور 2012 موضوع اصلی کار خواهد بود

زمان :
01:43 ساعت ویدیو ضبط شده
ساعات کلاس آنلاین :
روزهای : دوشنبه - ساعت 11:00
مدرس :
تخصص شبکه و برنامه نویسی و امنیت و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و مدیر موسسه آموزشی فنی و حرفه ای
ثبت نام
10,000 تومان
مهارت آموزان