نقاشی چشم با سایه روشن
غفاریان
توضیحات
مهارت :

کشیدن چشم با سایه و روشن

زمان :
00:28 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :

رشته دانشگاهی فرش و نقاش هستم

ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

بد نبود اما حرفه ای نبود