حلوای تن تنانی
سیده زهرا مویدی
توضیحات
مهارت :

 آموزش حلوا سنتی مدرن و بوتیکی

زمان :
00:07 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :

تخصص در رشته های شیرینی های سنتی- دسر - شیرینی خشک مدرن- کیک

ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.