کشباف آمریکایی
نرجس نجاران
توضیحات
مهارت :

اموزش مدلهای مختلف بافتنی

زمان :
00:02 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :

مربی بافندگی و آموزش دهنده مدل های مختلف بافندگی 

ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.