توضیحات
مهارت :
روش های بدست آوردن تابع اولیه یا حل انتگرال نامعین
زمان :
00:42 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
بنده لیسانس ریاضی و در تمام مقاطع تحصیلی تدریس کرده ام
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان
تا کنون هیچ کس در این دوره ثبت نام نکرده است.

مهارت آموزان
تا کنون هیچ کس در این دوره ثبت نام نکرده است.

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.