المپیاد نجوم
طاهره شوپایی
توضیحات
مهارت :
مقدمات نجوم کروی و مثلثات کروی
زمان :
00:27 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
مدال نقره المپیاد نجوم سال ۸۷. کارشناسی فیزیک دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه قم سابقه تدریس المپیاد نجوم و فیزیک دبیرستان و کنکور
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.