مبحث کروموزوم
خاطره امیدی
توضیحات
مهارت :
در این فایل آموزشی به بررسی مبحث کروموزوم از زیست شناسی پایه ی یازدهم می پردازیم.
زمان :
00:28 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
کارشناس ارشدژنتیک،
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.