زبان ادبیات عربی
زهرا زیدابادی
توضیحات
مهارت :
صرف فعل ماصی و مضارع ب صورت اسان
زمان :
00:24 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
متولد ۱۳۷۵فارغ التحصیل دانشگاه حکیم بامعدل ۱۷.۳۰
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.