زیست پایه دهم_فصل گردش مواد دربدن_قلب
مهشید میر
توضیحات
مهارت :
در این فایل آموزشی میخواهیم به بررسی مبحث قلب از زیست پایه دهم بپردازیم.
زمان :
00:28 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
دانشجوی ارشد میکروب شناسی پزشکی
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.