ریاضی ششم دبستان
اشرف تقوی منفرد
توضیحات
مهارت :
تدریس ریاضی پایه ششم دبستان
زمان :
00:22 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
رشته آموزش و پرورش ابتدایی از دانشگاه شیراز،۲۸ساله
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.