دروس ابتدایی
زهره محمدپور
توضیحات
مهارت :
من کارشناس شیمی هستم در ازمایشگا های شیمی کار با انواع دستگاه کروماتوگرافی وجی سی و ای ار کرده ام و همچنین بنده تدریس خصوصی دروس ابتدایی را دوساله انجام میدم و همچنین ریاضی مهندسی وامار و فیزیک مقدماتی دانشجویان دانش گاه اراد ابادان را ب صورت خصوصی با انها کار کرده ام
زمان :
00:07 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
سابقه تدریس دارم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

خوب و روان بود .

عالی