شیمی مبحث استوکیومتری
سحر نیری
توضیحات
مهارت :
آموزش استوکیومتری
زمان :
00:10 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
سابقه تدریس در دانشگاه هم دارم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.