گوشواره ی منگوله دار
سارا نیکروانی
توضیحات
مهارت :
گوشواره منگوله دار مهره میخ گوشواره عصای گوشواره دم باریک کاموا
زمان :
00:03 ساعت ویدیو ضبط شده
مدرس :
هر گونه کار هنری را میتوانم تدریس کنم
ثبت نام رایگان
0 تومان
مهارت آموزان

ویدئوهای هر فصل :

مهارت آموزان

نظرات :

برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است.